fbpx

Bladder Scan

Att mäta en patients blåsvolym med ultraljud är en säker och användarvänlig icke invasiv metod. Fördelar för patienten är att en onödig kateterisering som kan upplevas som obehaglig kan undvikas. Undersökningen går snabbt och lätt att genomföra och är smärtfri.

CureMed Nordic AB är återförsäljare av Vita Scan PD bladderscanner som är utvecklad i Norge och tillverkas i Europa. VitaScan gör en prescanning där ultraljud i realtid används för att hitta urinblåsan och särskilja den från omkringliggande vävnader. Inbyggda hjälpmedel guidar användaren på pekskärmen så att mätproben hamnar i rätt läge inför mätningen. Under själva mätprocessen som tar ett par sekunder scannar VitaScan PD av urinblåsan i multipla plan för en så hög mätnoggrannhet som möjligt. Resultatet av mätningen visas med tydliga siffror i milliliter tillsammans med ultraljudsbilder av urinblåsan i vertikalt och horisontellt plan. Möjlighet att justera blåsväggen i bägge planen finns vid behov. Resultatet från mätningen kan skrivas ut på den inbyggda printern eller sparas på ett USB-minne.

Vanliga användningsområden för en bladderscanner är vid akuta tillstånd som misstänkt urinstämma, oklara buksmärtor och misstänkt katerstopp. Bladderscanner används även före och efter en operation för att kontrollera den aktuella blåsvolymen hos patienten.

Visa hela vårt produktutbud

0