Infumix

Infumix

Enkel låsmekanism
Ett robust, mekaniskt lås-system säkerställer att sprutan inte kan lossas från Infumix-pumpen av misstag.

Ergonomisk, sensorstyrd manövrering
Manöverkontrollen har designats för optimal hantering, för att undvika alla typer av belastningsskador. Infusionshastighet från 0,1 ml med 1% noggrannhet.

Enkla kontroller
Enheten har två enkla kontroller. En grön AV/PÅ-knapp och en blå nollställningsfunktion som låter användaren blanda mer komplexa sammansättningar utan att lossa Infukit-sprutan från enheten.

Bärbar handhållen enhet
Ergonomiskt designad för att bekvämt kunna hållas i en hand. Infumix är bärbar och tar väldigt lite plats. Pumpen är designad för att fungera i alla områden för läkemedelsberedning. Den ger enkla och effektiva arbetsflöden.

Kompakt och kraftfull
Med en fyllningskraft på 45 kg kan enheten hantera även de mest viskösa blandningarna, t.ex. -Paclitaxel, säkert och utan ansträngning eller belastning för användaren – särskilt vid fyllning av ampuller och produkter i elastomer-material – vilket drastiskt kan minska förekomsten av förslitningsskador.

Robust design
Denna patenterade design är konstruerad i solitt aluminium och precisionsbearbetad. Konstruk-tionen är både stark och lätt, väger endast 750 gram. Infumix är kompatibel med alla rengöringslösningar som används vid läkemedelsberedning.

Produktvideo

Infukit

Spruta med 100% slutet system.

Infukit är en patenterad spruta med dubbel tätning som överensstämmer med rekommendationerna CSTD-USP 800.
Designad för att användas med Infumix-pumpen.

 

I likhet med vanliga, manuella sprutor tillverkas Infukit av ett PVC-fritt material, och är kompatibel med onkologiska läkemedel som till exempel Paclitaxel. För att göra enheten extremt noggrann och 100% läckagesäker har Infukit två tätningar. Den dubbla tätningen förhindrar all slags kontaminering, vilket gör det mycket säkrare för användaren.

När Infukit används med en CSTD-adapter överensstämmer den med USP 800-standard som ett fullständigt slutet system. Vår dubbla tätningsteknik ökar noggrannheten, vilket förbättrar produktionseffektiviteten. Tätningen aktiveras när sprutan fästs på Infumix-pumpen, och skapar en barriär.

Infukit finns tillgänglig med en innovativ, bunden CSTD Qflow-kontakt, för att ytterligare säkerställa sprutan och dess innehåll. Kontakten har utvecklats I samband med Infumix-systemet för att säkerställa ett 100% slutet system. Infukit-sortimentet erbjuder Infukit med bunden Qflow-adapter, trippelset för flaska till minibag-fyllning, bolussprutadapter och tomma infusionspåsar med luer lock-anslutning. Infukit är kompatibel med alla CSTD-system och har samma beredningsförfaranden som manuella sprutor.

Med en kapacitet från 0,1 ml till 50 ml kan Infukits slutna teknologi ge snabb beredning av ampuller, minibags, sprutor och infusionspåsar – med högsta noggrannhet som gynnar såväl beredande enhets arbetsflöde som kostnader.

Infukit Qflow

Infukit Bolus

Infukit Spinning